Make your own free website on Tripod.com

Whitehood

จากฟิคเรื่อง หนูน้อยไคโตะหมวกขาว แต่เราจำชื่อคนแต่งไม่ได้
เรื่องนี้หาอ่านได้ที่เว็บ crazy woof เป็นเรื่องน่ารักๆเกี่ยวกับหนูน้อยไคโตะหมวกขาว
กับนายพรานป่าใจดี ฮาคุบะ^^