Make your own free website on Tripod.com

ran 


***
รันกับบรรยากาศสบายๆที่ชายทะเล
เจอเรื่องเครียดมาแยะพักผ่อนบ้างนะ
เรื่องชินอิจิไม่ต้องเป็นห่วง ปล่อยให้เฮย์จังดูแลได้ เหอๆ
(ไม่วาย
Y)
***